<<   Jubiläums Ausstellung 40 Jahre IPMS Zürich 26./27.April 2014   >>

In der Zwicky-Fabrik 8117 Fällanden / ZH (Nähe Dübendorf)


images/201404/DSCN2114a.jpg (157861 Byte) images/201404/DSCN2116a.jpg (141759 Byte) images/201404/DSCN2119a.jpg (142741 Byte) images/201404/DSCN2121a.jpg (140145 Byte) images/201404/DSCN2124a.JPG (104741 Byte) images/201404/DSCN2125a.JPG (135918 Byte) images/201404/DSCN2126a.JPG (159305 Byte) images/201404/DSCN2129a.JPG (135075 Byte) images/201404/DSCN2133_09.JPG (142433 Byte) images/201404/DSCN2140_10.JPG (137541 Byte) images/201404/DSCN2144_11.JPG (120129 Byte) images/201404/DSCN2147_12.JPG (82020 Byte) images/201404/DSCN2148_13.JPG (56982 Byte) images/201404/DSCN2149_14.JPG (78276 Byte) images/201404/DSCN2151_15.JPG (57482 Byte) images/201404/DSCN2152_16.JPG (41317 Byte) images/201404/DSCN2156_17.JPG (55730 Byte) images/201404/DSCN2157_18.JPG (120416 Byte) images/201404/DSCN2159_19.JPG (107920 Byte) images/201404/DSCN2160_20.JPG (117713 Byte) images/201404/DSCN2165_21.JPG (127912 Byte) images/201404/DSCN2166_22.JPG (94519 Byte) images/201404/DSCN2167_23.JPG (137332 Byte) images/201404/DSCN2168_24.JPG (181152 Byte) images/201404/DSCN2169_25.JPG (108569 Byte) images/201404/DSCN2170_26.JPG (130838 Byte) images/201404/DSCN2171_27.JPG (144294 Byte) images/201404/DSCN2173_28.JPG (100819 Byte) images/201404/DSCN2175_29.JPG (132942 Byte) images/201404/DSCN2177_30.JPG (110792 Byte) images/201404/DSCN2179_31.JPG (113986 Byte) images/201404/DSCN2180_32.JPG (115950 Byte) images/201404/DSCN2181_33.JPG (115032 Byte) images/201404/DSCN2182_34.JPG (146771 Byte) images/201404/DSCN2183_35.JPG (153359 Byte) images/201404/DSCN2184_36.JPG (121343 Byte) images/201404/DSCN2186_37.JPG (110632 Byte) images/201404/DSCN2187_38.JPG (135859 Byte) images/201404/DSCN2190_39.JPG (111476 Byte) images/201404/DSCN2195_40.JPG (97464 Byte) images/201404/DSCN2196_41.JPG (118062 Byte) images/201404/DSCN2197_42.JPG (102719 Byte) images/201404/DSCN2199_43.JPG (115619 Byte) images/201404/DSCN2200_44.JPG (106953 Byte) images/201404/DSCN2201_45.JPG (130781 Byte) images/201404/DSCN2202_46.JPG (110714 Byte) images/201404/DSCN2204_47.JPG (101551 Byte) images/201404/DSCN2206_48.JPG (95531 Byte) images/201404/DSCN2210_49.JPG (107009 Byte) images/201404/DSCN2212_50.JPG (146492 Byte) images/201404/DSCN2214_51.JPG (202299 Byte) ©Seb
images/201404/DSCP052.jpg (118414 Byte) images/201404/DSCP053.jpg (97710 Byte) images/201404/DSCP054.jpg (124958 Byte) images/201404/DSCP055.jpg (72242 Byte) images/201404/DSCP056.jpg (146938 Byte) images/201404/DSCP057.jpg (80987 Byte) images/201404/DSCP058.jpg (116405 Byte) images/201404/DSCP059.jpg (116566 Byte) images/201404/DSCP060.jpg (73637 Byte)  images/201404/DSCP061.jpg (94129 Byte) images/201404/DSCP062.jpg (137169 Byte) images/201404/DSCP063.jpg (67840 Byte) images/201404/DSCP064.jpg (114891 Byte) images/201404/DSCP065.jpg (133307 Byte) images/201404/DSCP066.jpg (76884 Byte) images/201404/DSCP067.jpg (87107 Byte) images/201404/DSCP068.jpg (105675 Byte) images/201404/DSCP069.jpg (105867 Byte) images/201404/DSCP070.jpg (138418 Byte) images/201404/DSCP071.jpg (127204 Byte) images/201404/DSCP072.jpg (102358 Byte) images/201404/DSCP073.jpg (85474 Byte) images/201404/DSCP074.jpg (78177 Byte) images/201404/DSCP075.jpg (91488 Byte) images/201404/DSCP076.jpg (89918 Byte) images/201404/DSCP077.jpg (131669 Byte) images/201404/DSCP078.jpg (111565 Byte) images/201404/DSCP079.jpg (73234 Byte) images/201404/DSCP080.jpg (103268 Byte) images/201404/DSCP081.jpg (86570 Byte) images/201404/DSCP082.jpg (85390 Byte) images/201404/DSCP083.jpg (130243 Byte) images/201404/DSCP084.jpg (100813 Byte) images/201404/DSCP085.jpg (135993 Byte) images/201404/DSCP086.jpg (124684 Byte) images/201404/DSCP087.jpg (113975 Byte) images/201404/DSCP088.jpg (108667 Byte) images/201404/DSCP089.jpg (147192 Byte) images/201404/DSCP090.jpg (95331 Byte) images/201404/DSCP091.jpg (126311 Byte) images/201404/DSCP092.jpg (145739 Byte) images/201404/DSCP093.jpg (59425 Byte) images/201404/DSCP094.jpg (83346 Byte) images/201404/DSCP095.jpg (126459 Byte) images/201404/DSCP096.jpg (57595 Byte) images/201404/DSCP097.jpg (50494 Byte) images/201404/DSCP098.jpg (66481 Byte) images/201404/DSCP099.jpg (121958 Byte) images/201404/DSCP100.jpg (120983 Byte) images/201404/DSCP101.jpg (49894 Byte) images/201404/DSCP102.jpg (93781 Byte) images/201404/DSCP103.jpg (92721 Byte) images/201404/DSCP104.jpg (127639 Byte) ©SCP
AMT in Fällanden.jpg (172458 Byte) ©AMT

Einrichten und aufstellen
images/201404/GRW_106.jpg (53860 Byte) images/201404/GRW_107.jpg (101342 Byte) images/201404/GRW_108.jpg (63327 Byte) images/201404/GRW_109.jpg (66183 Byte) images/201404/GRW_110.jpg (57566 Byte) images/201404/GRW_111.jpg (111791 Byte) images/201404/GRW_112.jpg (132506 Byte) images/201404/GRW_113.jpg (75144 Byte) images/201404/GRW_114.jpg (81164 Byte) images/201404/GRW_115.jpg (52520 Byte) images/201404/GRW_116.jpg (90485 Byte) images/201404/GRW_117.jpg (54072 Byte) images/201404/GRW_118.jpg (103285 Byte) images/201404/GRW_119.jpg (100470 Byte) images/201404/GRW_120.jpg (109480 Byte) images/201404/GRW_121.jpg (114780 Byte) images/201404/GRW_122.jpg (114780 Byte) images/201404/GRW_123.jpg (66255 Byte) images/201404/GRW_124.jpg (109237 Byte) images/201404/GRW_125.jpg (113202 Byte) images/201404/GRW_126.jpg (106753 Byte) images/201404/GRW_127.jpg (113295 Byte) images/201404/GRW_128.jpg (135938 Byte) images/201404/GRW_129.jpg (119096 Byte) ©GRW

Dies & Das
images/201404/GRW_130.jpg (191342 Byte) images/201404/GRW_131.jpg (139661 Byte) images/201404/GRW_132.jpg (138869 Byte) images/201404/GRW_133.jpg (117567 Byte) images/201404/GRW_134.jpg (201052 Byte) images/201404/GRW_135.jpg (202667 Byte) images/201404/GRW_136.jpg (124485 Byte) images/201404/GRW_137.jpg (118656 Byte) images/201404/GRW_138.jpg (117087 Byte) images/201404/GRW_139.jpg (94268 Byte) images/201404/GRW_140.jpg (93941 Byte) images/201404/GRW_141.jpg (97814 Byte) images/201404/GRW_142.jpg (100805 Byte) images/201404/GRW_143.jpg (66247 Byte) images/201404/GRW_144.jpg (67765 Byte) images/201404/GRW_145.jpg (95660 Byte) images/201404/GRW_146.jpg (57353 Byte) images/201404/GRW_147.jpg (53786 Byte) images/201404/GRW_148.jpg (70630 Byte) images/201404/GRW_149.jpg (69959 Byte) images/201404/GRW_150.jpg (67243 Byte) images/201404/GRW_151.jpg (52907 Byte) images/201404/GRW_152.jpg (85740 Byte) images/201404/GRW_153.jpg (60474 Byte) images/201404/GRW_154.jpg (74932 Byte) ©GRW

Dioramen
images/201404/GRW_155.jpg (110518 Byte) images/201404/GRW_156.jpg (68164 Byte) images/201404/GRW_157.jpg (133361 Byte) images/201404/GRW_158.jpg (49290 Byte) images/201404/GRW_159.jpg (142176 Byte) images/201404/GRW_160.jpg (139780 Byte) images/201404/GRW_161.jpg (114598 Byte) images/201404/GRW_162.jpg (170561 Byte) images/201404/GRW_163.jpg (113402 Byte) images/201404/GRW_164.jpg (163840 Byte) ©GRW

Miliärfahrzeuge
images/201404/GRW_165.jpg (98225 Byte) images/201404/GRW_166.jpg (101355 Byte) images/201404/GRW_167.jpg (84037 Byte) images/201404/GRW_168.jpg (87343 Byte) images/201404/GRW_169.jpg (94495 Byte) images/201404/GRW_170.jpg (120359 Byte) images/201404/GRW_171.jpg (114511 Byte) images/201404/GRW_172.jpg (109222 Byte) images/201404/GRW_173.jpg (101333 Byte) images/201404/GRW_174.jpg (102028 Byte) images/201404/GRW_175.jpg (97004 Byte) images/201404/GRW_176.jpg (106448 Byte) images/201404/GRW_177.jpg (89440 Byte) images/201404/GRW_178.jpg (137428 Byte) images/201404/GRW_179.jpg (98975 Byte) images/201404/GRW_180.jpg (110171 Byte) images/201404/GRW_181.jpg (118513 Byte) images/201404/GRW_182.jpg (121980 Byte) images/201404/GRW_183.jpg (149098 Byte) images/201404/GRW_184.jpg (126077 Byte) images/201404/GRW_185.jpg (83612 Byte) images/201404/GRW_186.jpg (123391 Byte) images/201404/GRW_187.jpg (87285 Byte) images/201404/GRW_188.jpg (104516 Byte) images/201404/GRW_189.jpg (98751 Byte) images/201404/GRW_190.jpg (89772 Byte) images/201404/GRW_191.jpg (95555 Byte)images/201404/GRW_192.jpg (127068 Byte) images/201404/GRW_193.jpg (134173 Byte) images/201404/GRW_194.jpg (137294 Byte) images/201404/GRW_195.jpg (102945 Byte) images/201404/GRW_196.jpg (109390 Byte) images/201404/GRW_197.jpg (144265 Byte) images/201404/GRW_198.jpg (124784 Byte) ©GRW

Flugzeuge
images/201404/GRW_199.jpg (97674 Byte) images/201404/GRW_200.jpg (128698 Byte) images/201404/GRW_201.jpg (94001 Byte) images/201404/GRW_202.jpg (121802 Byte) images/201404/GRW_203.jpg (75552 Byte) images/201404/GRW_204.jpg (98979 Byte) images/201404/GRW_205.jpg (125643 Byte) images/201404/GRW_206.jpg (68831 Byte) images/201404/GRW_207.jpg (89169 Byte) images/201404/GRW_208.jpg (90471 Byte) images/201404/GRW_209.jpg (74182 Byte) images/201404/GRW_210.jpg (89262 Byte) images/201404/GRW_211.jpg (82136 Byte) images/201404/GRW_212.jpg (94462 Byte) images/201404/GRW_213.jpg (61751 Byte) images/201404/GRW_214.jpg (87224 Byte) images/201404/GRW_215.jpg (88059 Byte) images/201404/GRW_216.jpg (95481 Byte) images/201404/GRW_217.jpg (74776 Byte) images/201404/GRW_218.jpg (93637 Byte) images/201404/GRW_219.jpg (106946 Byte) images/201404/GRW_220.jpg (86513 Byte) images/201404/GRW_221.jpg (96601 Byte) images/201404/GRW_222.jpg (96546 Byte) images/201404/GRW_223.jpg (130664 Byte) images/201404/GRW_224.jpg (145472 Byte) images/201404/GRW_225.jpg (149844 Byte) images/201404/GRW_226.jpg (60963 Byte) images/201404/GRW_227.jpg (86673 Byte) images/201404/GRW_228.jpg (86713 Byte) images/201404/GRW_229.jpg (104459 Byte) images/201404/GRW_230.jpg (80330 Byte) images/201404/GRW_231.jpg (80641 Byte) images/201404/GRW_232.jpg (78331 Byte) images/201404/GRW_233.jpg (62351 Byte) images/201404/GRW_234.jpg (82750 Byte) images/201404/GRW_235.jpg (71394 Byte) images/201404/GRW_236.jpg (78917 Byte) images/201404/GRW_237.jpg (138200 Byte) images/201404/GRW_238.jpg (81002 Byte) images/201404/GRW_239.jpg (133564 Byte) images/201404/GRW_240.jpg (91740 Byte) images/201404/GRW_241.jpg (84438 Byte) images/201404/GRW_242.jpg (158865 Byte) images/201404/GRW_243.jpg (88353 Byte) images/201404/GRW_244.jpg (90568 Byte) images/201404/GRW_245.jpg (92850 Byte) images/201404/GRW_246.jpg (122648 Byte) images/201404/GRW_247.jpg (80790 Byte) images/201404/GRW_248.jpg (109159 Byte) images/201404/GRW_249.jpg (68412 Byte) images/201404/GRW_250.jpg (69191 Byte) ©GRW

Zivilfahrzeuge
images/201404/GRW_251.jpg (94033 Byte) images/201404/GRW_252.jpg (126998 Byte) images/201404/GRW_253.jpg (123910 Byte) images/201404/GRW_254.jpg (104635 Byte) images/201404/GRW_255.jpg (125222 Byte) images/201404/GRW_256.jpg (143581 Byte) images/201404/GRW_257.jpg (123515 Byte) images/201404/GRW_258.jpg (106186 Byte) images/201404/GRW_259.jpg (92962 Byte) images/201404/GRW_260.jpg (97164 Byte) images/201404/GRW_261.jpg (126011 Byte) images/201404/GRW_262.jpg (106355 Byte) images/201404/GRW_263.jpg (108462 Byte) ©GRW

Wettbewerbsnostalgie
images/201404/GRW_264.jpg (189695 Byte) images/201404/GRW_265.jpg (96178 Byte) images/201404/GRW_266.jpg (79380 Byte) images/201404/GRW_267.jpg (119978 Byte) images/201404/GRW_268.jpg (72416 Byte) images/201404/GRW_269.jpg (118483 Byte) images/201404/GRW_270.jpg (83391 Byte) images/201404/GRW_271.jpg (114181 Byte) images/201404/GRW_272.jpg (79435 Byte) images/201404/GRW_273.jpg (122403 Byte) images/201404/GRW_274.jpg (79151 Byte) images/201404/GRW_275.jpg (68636 Byte) images/201404/GRW_276.jpg (83423 Byte) images/201404/GRW_277.jpg (100885 Byte) images/201404/GRW_278.jpg (94298 Byte) images/201404/GRW_279.jpg (121446 Byte) images/201404/GRW_280.jpg (67999 Byte) images/201404/GRW_281.jpg (90592 Byte) images/201404/GRW_282.jpg (78518 Byte) images/201404/GRW_283.jpg (71462 Byte) images/201404/GRW_284.jpg (87961 Byte) images/201404/GRW_285.jpg (135967 Byte) images/201404/GRW_286.jpg (149429 Byte) images/201404/GRW_287.jpg (104252 Byte) images/201404/GRW_288.jpg (125949 Byte) images/201404/GRW_289.jpg (112469 Byte) images/201404/GRW_290.jpg (68291 Byte) images/201404/GRW_291.jpg (134504 Byte) images/201404/GRW_292.jpg (118605 Byte) images/201404/GRW_293.jpg (144397 Byte) images/201404/GRW_294.jpg (66253 Byte) images/201404/GRW_295.jpg (62338 Byte) images/201404/GRW_296.jpg (87653 Byte) images/201404/GRW_297.jpg (30624 Byte) images/201404/GRW_298.jpg (75900 Byte) ©GRW

Modellbauakademie
images/201404/GRW_299.jpg (53410 Byte) images/201404/GRW_300.jpg (44860 Byte) images/201404/GRW_301.jpg (63733 Byte) images/201404/GRW_302.jpg (97020 Byte) images/201404/GRW_303.jpg (54130 Byte) images/201404/GRW_304.jpg (63567 Byte) images/201404/GRW_305.jpg (52463 Byte) images/201404/GRW_306.jpg (60480 Byte) images/201404/GRW_307.jpg (46816 Byte) images/201404/GRW_308.jpg (56902 Byte) images/201404/GRW_309.jpg (49497 Byte) images/201404/GRW_310.jpg (39072 Byte) images/201404/GRW_311.jpg (44504 Byte) images/201404/GRW_312.jpg (128030 Byte) ©GRW


Spezial-Ausstellung 26 Jahre Sektions-Wettbewerbe

1987

Landrover

2001

Modell mit Geschichte

1988

DC-3

2002

Navy

1989

Vignette (15x15cm Unterlage)

2003

Sonderanstriche (-markierungen)

1991

Schiff

2004

GMC Lastwagen

1992

Figuren

2005

Sonne, Mond und Sterne

1993

Zivilfahrzeug 1:24

2006

Landungsoperationen

1994

Gebäude

2007 Wasser

1995

Wasserflugzeug 

2008

Airfix

1996

Kettenfahrzeug

2009

in der Sovietunion produziert oder eingesetzt

1997

Helikopter

2010

China, Japan, Korea

1998

Berliner Luftbrücke (50 Jahre Jubiläum)

2011

"idée suisse"

1999

Aufklärer

2012

Winter

2000

Search & Rescue

2013

Frankreich